Србија

Opis
”Ni 30 godina evaluacije EU nisu uspele da otkriju šta je svaki sicilijanski seljak mogao da im kaže u samom startu: Za šta je novac zaista i kako se on troši.” Ova ideje vodeće naučnice Aline Mungiu Pipidi stoji iza projekta ‘’Pitajte lokalce’’. Inter Alia i njeni partneri nameravaju da iskoriste uticaj neformalnih društvenih mreža u malim zajednicama kako bi istražili i unapredili na lokalu rad agencija protiv korupcije i regulaciju trošenja javnih sredstava. Informacije će biti saklupljane od građana i koristiće ih građani sa ciljem da se dekonstruišu negativne slike koje dalje produbljuju nejednakost i nepravdu i dovode do viktimizacije i defetizma unutar samih zajednica ali i u njihovom odnosu prema drugim zemljama članicama i ljudima koji u njima žive.
 • Datum osnivanja Maj, 1996
 • Oblast rada Izgradnja kapaciteta, Javne politike i ljudska prava
 • Veličina 15 - 18 od kojih je 10 stalno zaposlenih
 • Ciljevi Jačanje civilnog društva kroz obrazovanje, promovisanje demokratije i podrške za aktivno društvo, društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskom kontekstu, uz puno uvažavanje vladavine prava i ljudskih prava.
 • Glavni projekti
  MLADGRAD, YouthBuild, Bolja škola-bolji faks, MireditaDobarDan
 • Dodatne Informacije
  CI su odigrale ključnu ulogu u uvođenju Građanskog vaspitanja u obrazovni sistem Srbije sa ciljem da se stvore angažovani, politički svesni građani. Građanske takođe igraju važnu ulogu u izgradnji kapaciteta NVO u Srbiji, dok je program javnih politika Građanskih incijativa posvećen praćenju javne potrošnje i stvaranju stimulativnog ambijenta za NVO. • Lokacija
  Preševo (75%) i Novi Pazar (25%)
 • Stanovništvo
  PPreševo 13.426 Novi Pazar 62.000
 • Socio-ekonomske karakteristike i izazovi
  Regioni Novog Pazara i Preševa su u jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji (tim redosledom) sa mešovitim etničkim stanovništvom i istorijom međuetničkih, oružanih sukoba i teških kršenja ljudskih prava. Danas ovi regioni imaju visoku stopu nezaposlenosti i siromaštva koje dodatno proširuje etnička distanca. Poverenje u lokalne samouprave u ova dva regiona je izuzetno nisko i zasniva se uglavnom na nacionalnom ključu. Istraživanja koja su Građanske sprovodile u ovim oblastima, dovela su do zaključka da je nivo transparentnosti lokalnih budžeta je gotovo nepostojeći.


 • panagiotis.trapatsas@gmail.com