БЈР Македонија


Основен опис
"30 години од ЕУ евалуациите кои не усепеа да откирјат она што било кој селанец од Сицилија можеше да им го каже уште на самиот почеток:зошто впрочем служат парите и како тие се трошат".Оваа идеа на еден од водечките социолози Алина Мунгиу-Пипиди е основа на проектот "Прашај ги Локалците". Интер Алиа и нејзините партнери целат кон искористување на моќта на неформалните општествени мрежи на малите заедници со цел да ги истражат и зајакнат ѓлокалните агенции од лошо управување со финансии и корупција. Инофрмациите ќе произлезат од граѓаните за повтрорно да бидат искористени од граѓаните,со цел да се деконструира негативната само -перцепција која предизвикува нееднаквост и неправда и води кон виктимизација и дефетизам, како внатрешно во самите партнер земји така и надворшно во нивните односи со други Европски народи и држави.


Младински Сојуз Крушевоe
Делокруг
Младински Сојуз (МС) е независна, невладина, неполитичка и непрофитна организација основана во 1999 година. Нашите членови (70-80 членови) се млади луѓе помеѓу 15 и 35, кои работат, студираат или изразуваат интерес во процесите на интеграција во ЕУ на нашата земја. МС е воден од страна на младите луѓе за млади луѓе, овозможувајќи им големо искуство за сите нејзини чинители.


Информации за локалната заедница
Локација
Скопје е лоцирано во северниот дел од Република Македонија во центарот на Блаканскиот Полуостров, на горниот тек на реката Вардар и е лоцирано на северно-јужна крстосница помеѓу Атина и Скопје. Скопје се наоѓа на 245 метри надморска височина и зафаќа површина од 571.46 km2. Урбанизираната средина зафаќа површина од kм2, со 65 жители на км.
Население
Во Скопје е концентрирана третина од македонското население и според последниот попис спороведен во 2002 во Скопје 506,926 жители, а според проценката направена во 2014 во Скопје живеат 668,518 жители.

Големина 70-80 членови
Цели
  • Промовирање на нови начини на изразување на ставовите на младите луѓе од Југоисточна Европа наспроти познатите политички и методите на несоработка.
  • Прифаќање на модерните европски вредности на младите од Југоисточна Европа и поттикнување на меѓусебното разбирање помеѓу младите луѓе во различни земји.
  • Да се ​​промовира младинскиот активизам во сите прашања од општествениот живот и да се создаде динамична средина дизајнирана од страна на активно и ентузијастичко учество на младите луѓе.
  • Создавање на услови за побрз и одржлив економски развој.

  • panagiotis.trapatsas@gmail.com